Wacht even.....

Gepubliceerd op 4 december 2023 om 13:59

Sommige kinderen en jongeren zullen zich herkennen in bovenstaande tekst. De afgelopen 20 jaar als leerkracht en nu als kindertherapeut heb ik deze kinderen en jongeren mogen ontmoeten.

‘Aan het subtiele knikje met haar hoofd, zie ik dat ze de door mij gestelde vraag gehoord heeft. Ik geef haar de ruimte en wacht rustig af, hierbij blijf ik in contact met haar door te letten op mijn non-verbale signalen. Omdat ik weet dat ze het soms wel maar soms ook niet prettig vindt dat de vraag herhaald wordt, vraag ik haar of ze het fijn vindt om de vraag nog een keer te horen. Vandaag blijkt het niet nodig te zijn. Mijn geduld wordt beloond, ik ben even stil van het prachtige antwoord wat ik mag ontvangen’

Verwerkingssnelheid gaat over het tempo waarin je opneemt, begrijpt en reageert. De verwerkingssnelheid kan op de volgende drie gebieden een rol spelen: visuele verwerking, verbale verwerking en motorische snelheid.  Het gaat hierbij niet over de capaciteiten van iemand.

Dat een vertraging op een van bovenstaande gebieden effect heeft op het dagelijks leven van een kind/jongere en zijn of haar omgeving is logisch. Hoe we daarmee omgaan is soms een hele (mooie) uitdaging.

In onze maatschappij verwachten we op veel punten een bepaalde reactiesnelheid van iemand, wanneer deze te lang uitblijft heeft dit vaak gevolgen voor situaties die daarna komen of hoe we diegene inschatten. Hierdoor gaan we soms voorbij aan al het moois dat iemand te bieden heeft.

Het begeleiden van deze kinderen en jongeren bij sociale situaties en het voorkomen van of omgaan met de emotionele problemen die hierbij voor kunnen komen is zo waardevol.

Herken je jezelf hierin? Wees welkom!